ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 45 NA ODCINKU - BIERDZANY - KUNIÓW

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Zakres inwestycji na orientacji


Licznik wszystkich odwiedzin: 12547, na tej stronie było: 4476 odwiedzin